دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
160,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.net
173,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.info
100,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.org
220,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.co
220,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.xyz
38,500 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.biz
285,400 تومان
1 سال
285,400 تومان
1 سال
285,400 تومان
1 سال
.me
84,300 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.ir
5,600 تومان
1 سال
5,600 تومان
1 سال
5,600 تومان
1 سال
.id.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.co.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.org.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.ac.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.gov.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

انتقال دامنه