سرور اختصاصی آلمان (هتزنر آنلاین) مدل 1
600,000 تومان ماهانه
CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی
سرور اختصاصی آلمان (هتزنر آنلاین) مدل 2
600,000 تومان ماهانه
CPU Intel Xeon E3-1246V3
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی
سرور اختصاصی فرانسه (OVH) - مدل 1
1,000,000 تومان ماهانه
CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
سرور اختصاصی فرانسه (OVH) - مدل 2
1,000,000 تومان ماهانه
CPU AMD Opteron 4334
HDD SoftRaid 4x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1600MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
سرور اختصاصی کانادا (OVH) - مدل 1
1,000,000 تومان ماهانه
CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
سرور اختصاصی کانادا (OVH) - مدل 2
920,000 تومان ماهانه
CPU Intel Xeon E3-1225v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 16GB DDR3 1333 MHz
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH